EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

Hayrât Uluslararası Öğrenci Derneği olarak bizler, İslam Medeniyetinin eğitim ile ihya olacağına inanan bir ekip olarak öğrencilerimizin sadece maddi ihtiyaçlarının giderilmesinin yeterli olmadığını düşünmekteyiz. Bu bağlamda icra ettiğimiz programlarda eğitimi esas alarak kaliteyi, donanımlı olmayı, maneviyatı ve fedakarlık bilincini ön planda tutmaktayız.

Eğitim Programlarımızın Temel Taşları

BİREBİR İLGİ

Dünya’nın farklı coğrafyalarından ülkemize eğitim görmek maksadıyla gelen misafir öğrenciler çok farklı kabiliyetlere ve istidatlara sahiptirler. Bu kabiliyetler ve istidatlar kalabalıklar arasında kaybolmasını önlemek adına derneğimiz her bir misafir öğrenciyle birebir ilgilenmekte ve onların eğitimlerini birebir planlamaktadır.

 

TAKİP SİSTEMİ

Misafir öğrencilerin başarısızlığındaki temel faktörlerden birisi de takibin olmamasıdır. Bu çerçevede öğrencilerimizin programlara katılım performanslarını çeşitli kriterler bazında yakından takip etmekte ve haftalık istişarelerimizde değerlendirmekteyiz.

 

FARKLI DİLLERDE EĞİTİM

Misafir öğrenciler geldikleri ilk dönemde Türkçe bilmemenin sıkıntısını çekmekte ve bu durum öğrencinin Türkiye’deki eğitim ve uyum sürecini olumsuz etkilemektedir. Bu sıkıntılı dönemin çabuk atlatılması ve adaptasyonun sağlanması adına ilk 3 ay eğitimlerimizi Türkçe, Arapça, İngilizce ve Malayca olarak dört dilde vermekteyiz.

 

HİZMETKÂR LİDERLİK

Dünya’nın hangi coğrafyası olursa olsun insanlığın ihtiyaç duyduğu şey, toplumu şekillendiren liderlerin hizmetkarlık anlayışı içinde olmasıdır. Dernek olarak öğrencilerimizin bu anlayışla yetişmesine yönelik  sistem içerisinde gönüllülük esasına dayalı, sivil toplum ruhuna uygun çeşitli vazifeler vermekteyiz. Böylece sosyal ve manevi sorumluluk bilinci taşıyarak ülkelerine birer hizmetkar liderler olarak dönmelerini ümit ediyoruz.

FEDAKÂRLIK

İslam dünyasının fedakar omuzlara ihtiyacı, her zamankinden daha fazladır. Dernek olarak tüm eğitimlerimizde ‘fedakârlık ruhu’nu önceleyen bir tutum sergilemekteyiz. Kendi menfaatini değil; ülkesinin, milletinin ve insanlığın menfaatini önceleyen bir vizyonla yetişmelerini arzu etmekteyiz.

 

ÜMMET BİLİNCİ

Farklı coğrafyalardan, farklı renklerde, farklı kültürlerde ve farklı mezheplerde öğrencilerimiz aynı yerde yaşamakta ve bu birliktelikle ümmetin muhtaç olduğu ittihad ve uhuvvet şuurunu yakalamalarını ve hissetmelerini temin etmekteyiz.

 

NİTELİKLİ EĞİTİM KADROSU

Nitelikli bir gençlik ancak kaliteli eğitim programı ve nitelikli eğitim kadrosuyla mümkün olabilir. Bu hususta yurtdışı tecrübesi olan, farklı dilleri konuşan ve çeşitli ihtisas alanlarında yetişmiş uzman bir kadroyla çalışmaktayız.

 

AKIL-KALP BÜTÜNLÜĞÜNDE EĞİTİM FELSEFESİ

“Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir.  Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder.” düsturunca akıl ve kalbin imtizacını hedefleyen eğitim felsefesi bütün çalışmalarımızın esasını teşkil etmektedir.

Start typing and press Enter to search

>