HEDEFLER

  • İslam coğrafyasından kaliteli bir genç kadro yetiştirmek.
  • Bire bir ilgi ile öğrencilerimizin maddi ve manevi açılardan donanımlı olmalarını sağlamak.
  • En büyük vazifesinin öncelikle kendini düzeltmek olduğunu bilen, Dünya ve insanlık için faydalı işler yapmayı hedef edinen, dünyaya örnek olacak vasıfta insanların yetişmesini temin etmek.
  • Uluslararası Öğrencilerimiz vasıtasyıla ülkemizin ve dünyanın güncel, siyasi, ekonomik ve sosyal meselelerine çözümler üretmek, dünyada gerçek adaletin ve güven dolu bir geleceğin kurulması için gayret göstermek.
  • Ülkemizin misafiri olan Uluslararası Öğrencilerimizin hizmetkâr liderlik anlayışı ile yetişmelerini sağlayıp ülkelerine döndüklerinde ümmete ve milletine faydalı hizmetler yapmalarını sağlamak.
  • Gençlerimizin  oluşturulacak projelerde kendi ülkeleri adına sorumluluk almalarını sağlamak ve bu sayede devletlerarası ilişkilerin kuvvetlendirilmesine katkıda bulunmak.
  • Gençlerimizin örnek bir kişilik inşa etmeleri ve maddi-manevi hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için rehberlik ve danışmanlık noktasında onlara yardımcı olmak.
  • Müslüman gençler arasında dayanışma ve kardeşliği güçlendirerek ümmet bilincinin oluşmasına katıkıda bulunmak.
  • Özgüveni yüksek, İslam dünyasının geleceğine güvenle bakan ve kendisinden çok ülkesini düşünen gençler yetiştirmek.
  • Türkiye’de eğitim gören binlerce Uluslararası Öğrenciye eğitim ve ahlak yönünden rol – model olabilecek bir gençlik yetiştirmek.

Start typing and press Enter to search

>